Ahora pldaldia.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Sau Áp Giá Trần, Giá Sữa Abbott Được Tăng Thêm?

Chị Vân cho biết, nhân viên của Abbott giải thích là hộp sữa Abbott Grow nước nào cũng có hiện tượng bị bợn, vón cục giống như vậy khi pha. Người tiêu dùng một lần nữa lại thất vọng vì không được mua sữa giảm.

comentarios cerrados

condiciones legales  |  Contacta con el administrador  |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]